Pravidla pro hlasování

 1. Hlasování probíhá od 1.12. 17:00 do 31.12. 20:00.
 2. Hlas můžete odevzdat pouze jeden v každé kategorii.
 3. Vyhrazujeme si právo nezapočítávat prokazatelně podvodné hlasy.
 4. Vyhrazujeme si právo diskvalifikovat umělce, pokud bude prokazatelně zvýhodněn velkým množstvím podvodných hlasů.
 5. Výhrou v anketě si nemůže výherce nárokovat žádnou finanční odměnu ze strany pořadatele.
 6. Diskvalifikovaným subjektům nevzniká nárok na odškodnění.
 7. Vyhrazujeme si právo na úpravu výsledků v případě zjištění chybného zařazení.

Podmínky soutěže o hodnotné ceny

Účastník soutěže o hodnotné ceny(dále jen „účastník“ nebo „soutěžící“): Osoba, která je občanem České nebo Slovenské republiky, má zde trvalé bydliště a splní i všechny další podmínky zde uvedených podmínek. Přihlášením do soutěže, odesláním platného hlasu, vyjadřuje účastník souhlas s těmito podmínkami. Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci Bass Portal s.r.o., ani kdokoliv další, kdo se podílí na realizaci této soutěže a ankety.

 1. Odevzdaním platného hlasu můžeš získat cenu od našich partnerů.
 2. Odesláním platného hlasu nevzniká automaticky právní nárok na výhru.
 3. Výherci budou vybráni pomocí automatického randomizačního robota a kontaktováni na email který jste zadali ve formuláři. (Zkontrolujte si spam)
 4. Účastník soutěže, který je oznámen a obeznámen jakožto výherce, musí zaslat svou úplnou a platnou adresu dle instrukcí pořadatele do 72 hodin od oznámení o výhře. Pokud tak neučiní, výhra propadá. Soutěžící následně nemá nárok na vymáhání výhry.
 5. Přihlášením do soutěže vyjadřuje její účastník souhlas se zveřejněním svého jména jako výherce. Data získaná od účastníka, vyjma dat veřejně dostupných, jsou považována za jeho osobní údaje a vztahuje se na ně ochrana podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Účastí v soutěži dává soutěžící souhlas se zpracováním osobních údajů. Osobní údaje mohou být předávány třetím osobám za účelem zaslání výher, dále budou použity pro účely zpracování soutěže a budou zapracovány po dobu soutěže. Rozsah zpracovaných údajů vyplývá z rozsahu poskytnutých údajů účastníkem.

Pořadatel

Pořadatelem soutěže je společnost Bass Portal s.r.o., se sídlem Petrská 1426/1, 110 00 Praha 1, IČ: 08675163.